Ενδοδοντία

Η ενδοδοντική θεραπεία είναι απαραίτητη όταν το νεύρο ενός δοντιού προσβάλλεται από τερηδόνα, φλεγμονή ή νέκρωση. Τα συμπτώματα είναι ο έντονος πόνος, είτε κατά την διαδικασία της μάσησης, είτε στο κρύο ή το ζεστό. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η θεραπεία περιλαμβάνει την αφαίρεση του νεύρου και την πλήρωση του κενού χώρου με το ειδικό υλικό έμφραξης των ριζικών σωλήνων. Η ενδοδοντική θεραπεία είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί σε μία μόνο συνεδρία ή και σε λίγες επισκέψεις ανάλογα με τον βαθμό της βλάβης. Η κλινική μας είναι εξοπλισμένη με ειδική συσκευή μηχανοκίνητης παρασκευής των ριζικών σωλήνων όπως επίσης και με το διοδικό laser που επιτρέπει την σωστή απολύμανση των ριζικών σωλήνων και της περιοχής γύρω από την ρίζα των δοντιών.

Χρειάζεται η τοποθέτηση στεφάνης (θήκης) στα απονευρωμένα δόντια;

Στις περισσότερες περιπτώσεις, που υπάρχει εκτεταμένη απώλεια του δοντιού από την τερηδόνα, κρίνεται απαραίτητη η προστασία του από ένα επερχόμενο κάταγμα. Για τον λόγο αυτόν, η τοποθέτηση μίας στεφάνης (θήκης) βοηθάει στην καλύτερη προστασία του δοντιού.